RÅDGIVNING

I Spanien skal man som køber
gennem tre juridiske faser


1. Reservér din drømmebolig

Da der i Spanien ikke arbejdes med fortrydelsesret, skal din advokat sikre, at du får diverse vigtige klausuler ind i reservationsaftalen. For at din kommende drømmebolig kan reserveres og derved bliver taget af markedet, skal der betales et depositum som deponeres hos egen advokat.

2. KØBSKONTRAKTEN

Efter reservationsaftalen vil sælger og din advokat udforme en privat kontrakt indeholdende pris og handlens øvrige betingelser. Der skal her indbetales cirka 10% af handelsprisen minus det allerede indbetalte depositum.
Tiden fra nu og indtil underskrivning af skøde bruger din advokat til at undersøge om der eventuelt er gæld til det offentlige og/eller ejerforeningen. Det er betalinger af ejendomsskat, renovation og fællesudgifter/ejerforeningsbidrag, der kontrolleres. Hvis der er gæld tilknyttet ejendommen, vil beløbet blive fratrukket den sidste betaling, og din advokat vil betale gælden.

3. HANDLEN AFSLUTTES

Hos notaren vil køber som sælgers advokater afslutte handlen ved at underskrive skødet og overdrage checks. Ejendomsmægleren vil blive betalt af sælgeren. Alle nøgler til ejendommen vil blive overdraget til købers advokat. Du behøver derfor ikke at være til stede ved det endelige notarmøde, og kan derfor overdrage arbejdet til din advokat. Vi kan via vores lokalkendskab henvise til dygtige advokater.


AREALBEREGNING

I Spanien kan det være lidt af en forhindringsbane at forstå den faktiske størrelse på en ejendom, lejlighed eller et hus. Her beregnes arealet nemlig ved at tage højde for hele huset eller lejlighedens areal, inklusive væg- og skillevægstykkelser. Den spanske arealberegning medregner også fællesarealer og annekser, som normalt ikke indgår i den danske beregning. Altaner og overdækkede terrasser indgår ligeledes i boligens opførte areal. Hvis du som kunde ønsker en uddybning af dette, er du altid velkommen til at kontakte en af vores ejendomsmæglere her i Marbella.


LÅNEVILKÅR

• Ved køb af ny bolig: Lån op til 70% af ejendomsværdien.
(Kunder som vælger at placere en større del af deres engagement i Nykredit kan få op til 80%)

• Ved friværdibelåning og omlægning: Lån op til 60% af ejendomsværdien

• Minimumlån: 100.000 EUR.

• Løbetid: Op til 30 år


ANDRE OPLYSNINGER

• Vi anbefaler altid, at man hyrer en advokat i Spanien i forbindelse med køb af ejendom i Spanien

• Bestil de spanske N.I.E. numre til dig og din ægtefælle/samlever i god tid inden notarmødet
(det kan tage op til 2 måneder)

• Bemærk, at vilkår og omkostninger til optagelse af lån i Spanien er ikke som i Danmark

• Omlægning af lån er dyrt i Spanien, da der ikke er stempeloverførsel på spanske lån. Overvej derfor grundigt hvilken lånetype I vælger

• Lånetilbud kan først udfærdiges når der foreligger købsaftale og kan maksimalt være op til 80% af skødeprisen ekskl. spanske handelsomkostninger. Ved friværdibelåning og omlægning kan lånestørrelsen, grundet spansk forbrugerbeskyttende lovgivning, ikke overstige 60% af ejendommens værdi.

• Når accepteret lånetilbud returneres overgår sagen til Nykredit International i København, der så har kontakten til vores spanske advokat og til dig og din rådgiver/advokat

• Lånet i Nykredit etableres 1 uge før notarmødet, såfremt alle dokumenter er modtaget på dette tidspunkt.
Det betyder at følgende skal foreligge inden lånet kan etableres:
- Alle juridiske godkendelser, registreringer og tilladelser på den spanske ejendom skal være på plads
- Alle N.I.E. numrene (på køberne og sælgerne samt deres ægtefæller/samlevere)
- Spansk brandforsikringspolice med en minimums forsikringsdækning iht. lånetilbud og med Nykredit som rettighedshaver/ beneficient

• Hvis det ikke er muligt at deltage på notarmødet i Spanien, så lav en fuldmagt til jeres rådgiver/advokat i Spanien. Husk at sikre at den giver tilladelse til køb af ejendom, optagelse af lån og pantsætning på jeres vegne

• Nykredits advokat tilbageholder de spanske handelsomkostninger på ca. 10-12% af skødeprisen

• Nykredits advokat tilbageholder 3% ekstra af skødeprisen, hvis sælger ikke er resident i Spanien, men da det er en udgift som sælger skal afholde, så reduceres restkøbesummen også med 3%

• Lånesagen tager ca. 6-8 uger fra start til slut

 

Kontakt

ØNSKER DU AT VIDE MERE?

Ønsker du at vide mere om hvordan man køber bolig i Spanien?
Kontakt &LIVING│MARBELLA, og hør mere.